Xenophobia is afgelopen

Klik ergens op de pagina om deze melding te sluiten.

Xenophobia was de derde langlopende reeks van Evolution Events. De cyclus bestond uit 4 evenementen en werd gespeeld van 2013 - 2016.

Ooit was er Hiervoor, maar dat is lang geleden. Xenophobia begon in een kleine gemeenschap waar iedereen een Nut moest hebben en een Bijdrage moest leveren aan de overleving van allen. Het was zwaar, maar een goed leven, al waren er natuurlijk altijd mensen nieuwsgierig naar Buiten; de andere kant van de beschermende Muur.

Toen de Muur viel op Xenophobia I zagen de spelers zich genoodzaakt naar de KinderPost te vertrekken, zoals het noodprotocol voorschreef. Daar bleken de kinderen en hun begeleiders veilig in een ondergrondse bunker te zitten die voor het komende half jaar gesloten zou blijven. Voor de achterblijvers boven de grond was er echter niet veel meer te halen en dreigde er wel gevaar.

Op aanraden van een groep 'wetenschappers' (later bekend als Iunct.io) trokken de spelers naar een plek genaamd De Waard, niet wetende dat dit in de tijd van Hiervoor de kerncentrale Dodewaard was geweest. Hier ontvreemdden zij - wederom op aanraden van de 'wetenschappers' - een stralingsstaaf en daarmee trokken zij door naar De Berg waar net na de val van Hiervoor een akkoord was ondertekend door een aantal groeperingen die zij inmiddels hadden leren kennen als INDEX (een sekte-achtige groepering die de kennis van Hiervoor trachtte te bewaren door hem over te schrijven op perkament van mensenhuid), Iunct.io (wetenschappers die ene Mark Suikerberg 'vereren'), de Bergers (de inwoners van een stad waar ook de reeds bekende Handelaars vandaan kwamen) en niet echt een partij aan de onderhandeltafel maar een voortvloeisel uit de afspraken; De Linie (gedreven soldaten, maar eigenlijk slachtoffers van INDEX).

Een nieuwe conferentie vond plaats om een nieuw akkoord te ondertekenen, daar het eerste was geschonden en onhoudbaar was gebleken. Maar ondertussen werden ontdekkingen gedaan die een licht wierpen op hoe Hiervoor precies ten einde was gekomen, en wat de mysterieuze Mark Suikerberg hier mee te maken had gehad en wat hij had willen bereiken. Na verhitte debatten en in het geheim opgeloste puzzels werd een nieuw Nederrijnakkoord ondertekend en maakten de Vestenaren een keuze. De keuze om het sociale netwerk Iunct.io opnieuw op te starten, maar dan met één van henzelf als morele kern opdat een nieuwe ramp hopelijk zou worden voorkomen.

Xenphobia speelde in een tijd zo'n 160 jaar na de grote ramp die de ondergang van de bekende wereld ontketende; het instorten van het sociale netwerk (Iunct.io) dat alle onderdelen van het leven met elkaar verbond en waar zonder niets of niemand meer kon bestaan. De parallellen met de realiteit (huidige ontwikkelingen, Facebook) waren af en toe griezelig te noemen. De spelers begonnen als een kleine agrarische commune en moesten hun weg vinden door een grotendeels bedreigende buitenwereld. Zij hebben een hoop moeilijke keuzes moeten maken en getuige de prachtige epilogen waren ze zich daar goed van bewust.

Klik ergens op de pagina om deze melding te sluiten.

Welkom

Er was een Tijd van Veel Mensen. Een Tijd van Genoeg, van Machtige Steden en veel dingen die het leven gemakkelijk maakten. Er ging iets mis, en de tijd die nu "Hiervoor" wordt genoemd kwam plots ten einde.

Langzaam zijn we opgekrabbeld in de Veste, een stukje Beschaving in een zee van barbaars Buiten. Maar het heeft niet zo mogen zijn, onze Muur viel uit en nu zijn we bijna terug bij af. Gelukkig hebben we elkaar nog...

Welkom op de website van Xenophobia, een larp door Evolution Events. Xenophobia zal bestaan uit een korte serie van vier evenementen met een doorlopende verhaallijn. Inmiddels zijn we op weg naar de laatste aflevering.

De wereld van Xenophobia is in de toekomst, ver na een ramp die een einde maakte aan een beschaving die nog weer iets verder was dan wij nu zijn. De overlevenden zijn zo goed en kwaad als zij konden verdergegaan en hebben iets van een maatschappij herbouwd. Hierdoor is Xenophobia het beste te omschrijven als post-post-apocalyptisch - het speelt zich niet af in de moeilijke en dodelijke jaren na de Ramp, maar zo'n 160 jaar later. Er zijn weer nieuwe samenlevingsverbanden, en sommige daarvan hebben zelfs een zekere mate van vrede en veiligheid. Dat wil echter zeker niet zeggen dat het leven gemakkelijk is.

Om meer te weten te komen over dit evenement, personagecreatie en wanneer je wel of niet zou kunnen inschrijven; gebruik het menu aan de linkerkant.

Hieronder vind je nieuwsberichten over het evenement en belangrijke updates aan de site (er is ook een atom feed).<div class="headerwrap lightheader"> <div class="page-header" id="page-header"> <div class="headerbar"> <div class="inner"> <div class="site-description" id="site-description"> <a class="logo" href="https://www.evolution-events.nl" id="logo" title="Evolution Events"><span class="site_logo"></span></a> <h1 style="display: none;">Evolution Events</h1> <p class="skiplink"><a href="https://www.evolution-events.nl/forum/app.php/feed/forum/92#start_here">Skip to content</a></p> </div> <div class="lightsearch"> <div class="search-box search-header responsive-hide" id="search-box"> <form action="https://www.evolution-events.nl/forum/search.php?sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" id="search" method="get"> <fieldset> <input class="inputbox search tiny" id="keywords" maxlength="128" name="keywords" size="20" title="Search for keywords" type="search" value="" /> <button class="button button-search" title="Search" type="submit"> <i class="icon fa-search fa-fw"></i><span class="sr-only">Search</span> </button> <a class="button button-search-end" href="https://www.evolution-events.nl/forum/search.php?sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" title="Advanced search"> <i class="icon fa-cog fa-fw"></i><span class="sr-only">Advanced search</span> </a> <input name="sid" type="hidden" value="4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" /> </fieldset> </form> </div> <ul class="nav-main linklist" id="nav-main"> <li class="responsive-show light-responsive-search" style="display: none;"> <a href="https://www.evolution-events.nl/forum/search.php?sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" title="View the advanced search options"> <i class="icon fa-search fa-fw light-large"></i><span class="sr-only">Search</span> </a> </li> <li> <a accesskey="x" href="https://www.evolution-events.nl/forum/ucp.php?mode=login&amp;sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" title="Login"> <i class="icon fa-power-off fa-fw light-large"></i> </a> </li> <li> <a href="https://www.evolution-events.nl/forum/ucp.php?mode=register&amp;sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" title="Register"> <i class="icon fa-user-plus fa-fw light-large"></i> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="headerwrap lightnav"> <div class="page-header"> <div class="headerbar"> <div class="navbar navbar-top"> <div class="inner"> <ul class="rightside nav-main linklist light-nav-list" id="nav-main"> <li class="quick-links dropdown-container responsive-menu" id="quick-links"> <a class="dropdown-trigger" href="https://www.evolution-events.nl/forum/app.php/feed/forum/92" title="Quick links"> <i class="icon fa-bars fa-fw"></i> </a> <div class="dropdown"> <div class="pointer"><div class="pointer-inner"></div></div> <ul class="dropdown-contents"> <li class="separator"></li> <li> <a href="https://www.evolution-events.nl/forum/search.php?search_id=unanswered&amp;sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7"> <i class="icon fa-file-o fa-fw icon-gray"></i><span>Unanswered topics</span> </a> </li> <li> <a href="https://www.evolution-events.nl/forum/search.php?search_id=active_topics&amp;sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7"> <i class="icon fa-file-o fa-fw icon-blue"></i><span>Active topics</span> </a> </li> <li class="separator"></li> <li> <a href="https://www.evolution-events.nl/forum/search.php?sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7"> <i class="icon fa-search fa-fw"></i><span>Search</span> </a> </li> <li class="separator"></li> </ul> </div> </li> </ul> <ul class="nav-breadcrumbs linklist navlinks light-nav-list" id="nav-breadcrumbs"> <li class="breadcrumbs"> <span class="crumb"><a href="https://www.evolution-events.nl"><span>Evolution Events</span></a></span> <span class="crumb"><a accesskey="h" href="https://www.evolution-events.nl/forum/index.php?sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7"><span>Board index</span></a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="wrap" id="wrap"> <a accesskey="t" class="top-anchor" id="top"></a> <a class="anchor" id="start_here"></a> <div class="page-body" id="page-body"> <div class="panel" id="message"> <div class="inner"> <h2 class="message-title">Information</h2> <p>Due to a massive influx of spambots, the forum is temporarily suspended until we find a solution to keep them out again.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="footerwrap"> <div class="page-footer" id="page-footer"> <div class="navbar navbar-bottom"> <div class="inner"> <ul class="nav-footer linklist" id="nav-footer"> <li class="rightside"> <a href="https://www.evolution-events.nl/forum/ucp.php?mode=delete_cookies&amp;sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" title="Delete cookies"> <i class="icon fa-trash fa-fw"></i> </a> </li> <li class="rightside"> <a href="https://www.evolution-events.nl/forum/app.php/help/faq?sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" rel="help" title="FAQ"> <i class="icon fa-question-circle fa-fw"></i> </a> </li> <li> <a href="https://www.evolution-events.nl" title="home"> <i class="icon fa-home fa-fw"></i> </a> </li> <li> <a href="https://www.facebook.com/groups/101742883199663/" title="Facebook"> <i class="icon fa-facebook-official fa-fw"></i> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="copyright"> <p class="footer-row"> <span class="footer-copyright">ProLight Style by <a href="http://iansvivarium.com">Ian Bradley</a></span> </p> <p class="footer-row"> <span class="footer-copyright">Powered by <a href="https://www.phpbb.com/">phpBB</a>® Forum Software © phpBB Limited</span> </p> <p class="footer-row"> <a class="footer-link" href="https://www.evolution-events.nl/forum/ucp.php?mode=privacy&amp;sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" title="Privacy"> <span class="footer-link-text">Privacy</span> </a> | <a class="footer-link" href="https://www.evolution-events.nl/forum/ucp.php?mode=terms&amp;sid=4284cbd88fdb8b1cad01594cf8ff67e7" title="Terms"> <span class="footer-link-text">Terms</span> </a> </p> </div> <div class="darkenwrapper" id="darkenwrapper"> <div class="darken" id="darken"> </div> </div> <div class="phpbb_alert" id="phpbb_alert"> <a class="alert_close" href="https://www.evolution-events.nl/forum/app.php/feed/forum/92"> <i class="icon fa-times-circle fa-fw"></i> </a> <h3 class="alert_title"> </h3><p class="alert_text"></p> </div> <div class="phpbb_alert" id="phpbb_confirm"> <a class="alert_close" href="https://www.evolution-events.nl/forum/app.php/feed/forum/92"> <i class="icon fa-times-circle fa-fw"></i> </a> <div class="alert_text"></div> </div> </div> </div> <div> <a accesskey="z" class="anchor" id="bottom"></a> </div>