Glossary (termenlijst)

Buiten
De wereld buiten de muren van De Veste. Het is daar levensgevaarlijk en de enige connectie met Buiten gaat via De Handelaars.
BuitenPost

Algemene term voor de mini-enclaves die rondom De Veste zelf heen liggen. Deze BuitenPosten worden, net als De Veste zelf, beschermd door een muur. Elke BuitenPost heeft een eigen functie. Zo is er een 'opvoedingskamp' voor kinderen (KinderPost), een boerderij waar voedsel wordt verbouwd (LandbouwPost), een plek waar wat koeien, kippen en schapen rondlopen (VeePost), een plek met een viskwekerij (VisPost) en een plek dicht bij het bos waar hout kan worden gekapt (HoutPost) en waarin zich een zagerij bevindt. De BuitenPosten worden bemand door een aantal vaste krachten en er wordt door iedereen per toerbeurt een Dienst gedraaid. De trip naar een BuitenPost is een gevaarlijke bezigheid, er is dus ook altijd iemand met een Verweer mee en er moet zo snel mogelijk gelopen worden.

Bijdrage
Algemene term voor wat een persoon bij draagt aan De Veste bijvoorbeeld op het gebied van voedselvoorziening, ambachten, kennis etc.
Copius
De god van de Veste, met name de brenger van welvaart. Vaak afgebeeld als een kale volumineuze man met blije uitstraling. Tot hem wordt gezongen en gebeden ter verzoeking van gunsten en het danken voor gekregen geluk en overleven. Dit kan een vrij traditionele vorm aannemen, maar er is ook volop volksgeloof en bezweringen rond Copius.
Dienst

Verplichte gang naar en aantal weken arbeid in een BuitenPost. Diensten vinden per toerbeurt plaats in andere BuitenPosten.

Entree

Terugkeer van kind, inmiddels 15 jaar oud, naar De Veste vanuit de KinderPost. Op deze dag maakt het kind kennis met de rest van zijn/haar familie en krijgt een slaapplaats toegewezen. Een Rapportage over het kind, geschreven door de opvoeders in de KinderPost, wordt op deze dag door het kind overhandigd aan het FamilieHoofd.

Familie

Groep mensen oorspronkelijk ontstaan uit een van de 5 families die samen De Veste hebben gesticht. Uiteraard is iedereen door introuwen/uittrouwen en meerdere generaties kinderen wel familie van elkaar in de genetische zin van het woord. De term Familie wordt echter gebruikt door de groepen gezinnen die samen wonen en eten. Elke Familie wordt geleid door een hoofd. Kinderen die terugkomen uit de KinderPost komen weer terecht bij de Familie waar ze in geboren zijn. Als een vrouw trouwt gaat zij wonen bij de Familie van haar man.

Gemakzucht
De neiging tot luiheid, een passieve houding. Volgens de overlevering heeft Gemakzucht tot het einde van Hiervoor geleid.
Gevaarlijke Mensen
Mensen die, om wat voor reden dan ook, een gevaar vormen voor De Veste. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van Buiten de Muur, criminelen, verslaafden, etc. In principe vallen (besmettelijk) zieke mensen hier ook onder, hoewel die meestal Onwellen genoemd worden. "Gevaarlijke Mensen" wordt in het dagelijks spraakgebruik amper gebruikt.
De Handelaars
Een rondreizende groep dappere mensen die handel drijven tussen verschillende enclaves en hun leven riskeren om nieuws en goederen te brengen.
KinderPost

BuitenPost waar kinderen tussen 5 maanden en 15 jaar oud verblijven en hun Voorbereiding (opvoeding en educatie) genieten.

Korendag
Feestdag in De Veste. Op deze dag wordt de oogst gevierd. Het is traditie om aan drie mensen een Opinie te geven en vaak is er 's avonds feest met muziek en luxer dan normaal eten.
Maanziekte
Spottende naam voor iemand die overdreven boos, angstig of zich anderszins erg emotioneel gedraagt. Het woord stamt af van een mysterieuze ziekte die onder andere angst- en woedeaanvallen veroorzaakte en ongeveer honderd jaar geleden binnen de familie Maan opdook. De ziekte zelf is al 65 jaar niet meer voorgekomen binnen de Veste.
Muur

De reden dat De Veste hier gevestigd is. De Muur is een ondoorzichtig krachtveld dat tussen speciale palen in stand wordt gehouden door een mysterieus iets waar alleen de MuurHoeders iets van weten. Hoe het ding ook werkt, het houdt gevaren buiten. Elke BuitenPost is omringd door zijn eigen Muur maar de aandrijving daarvan komt uit een en hetzelfde punt als alle andere Muren.

Onwelle
Persoon die ziek is met het gevaar anderen te besmetten. Wordt in quarantaine geplaatst en bij geen uitzicht op verbetering of groot besmettingsgevaar Uitgezet. Deze Uitzetting kan plaatsvinden buiten de officiƫle Uitzettingsdagen om, om zo het gevaar voor De Veste te verkleinen. De beslissing of en hoe snel dit gebeurt is de verantwoordelijkheid van De Raad.
Opinie
Een pakketje wat op Korendag aan een ander wordt gegeven. Er zijn 3 verschillende pakketjes: een steen met de betekenis 'je bent goed zoals je bent', een stuk brood met de betekenis 'als ik jou voed, heb jij tijd mij iets te leren' en zout met de betekenis 'jij bent al goed, maar met een toevoeging van mij word je nog beter'. Elke persoon geeft op Korendag van elk soort Opinie 1 weg, dus in totaal 3 Opinies. Het gegeven object kan, maar hoeft niet, verpakt zijn of op een interessante manier gepresenteerd worden.
Onschuld

De staat van een kind tussen 0 en 15 jaar oud in de KinderPost. Het leven is voor die kinderen nog blij en onbezorgd. Dit verandert zodra ze op en na de Entree met de harde werkelijkheid in aanraking komen. Dan raken zij hun Onschuld kwijt.

OuderenHuis
Mythische maar echt niet bestaande plek. Kinderen wordt voorgehouden dat hun opa's en oma's hier heen gaan om hun oude dag onbezorgd door te brengen wanneer ze te oud of gammel worden om nog voldoende Bijdrage te leveren aan De Veste. Met dit verhaaltje wordt de Onschuld van de kinderen bewaard.
Overbodig
Term die je in beleefd gezelschap niet bezigt. Refereert naar mensen die niet meer hun steentje kunnen bijdragen door ziekte, handicap of ouderdom. Min of meer een suggestie om die persoon Uit te zetten, en daarmee een soort doodsverwensing.
Raad van Ouderen

Ook wel kortweg De Raad genoemd. Machtsorgaan dat de belangrijke beslissingen neemt voor De Veste. Deze Raad bestaat uit de hoofden van de Families en wordt geleid door het RaadsHoofd. Het RaadsHoofd wordt gekozen uit de raadsleden wanneer het vorige hoofd De Veste heeft (moeten) verlaten of overleden is.

Rapportage

Overzicht van karaktereigenschappen, competenties en zwakke punten van een kind dat zijn Entree doet. Deze Rapportage wordt overhandigd aan het hoofd van de familie op de dag van de Entree en is opgetekend door de onderwijzers en opvoeders in de KinderPost.

Uitzetting
Dag waarop ouderen die geen nut meer hebben voor de gemeenschap naar buiten worden gestuurd om te sterven. Wie dit zullen zijn wordt besloten door De Raad.

Kinderen tot 15 jaar oud wordt verteld dat deze ouderen naar een OuderenHuis gaan om hun oude dag door te brengen in goede verzorging. Drie keer per jaar is er een dag van Uitzetting, deze volgt op de dag van de Entree.

Verbruik

Algemene term voor wat een persoon verbruikt aan voedsel, water, woonruimte en goederen en al het andere dat gedeeld moet worden binnen De Veste.

Vertrekken
Vrijwillig vertrek van iemand die geen nut meer heeft voor de gemeenschap meestal buiten de normale Uitzettingen om.
Verweer
Vuurwapen waarmee een persoon zichzelf kan verdedigen.
Voorbereiding

Dag waarop een kind van 5 maanden naar de KinderPost gaat om onderwezen en opgevoed te worden. Deze periode duurt tot het kind 15 jaar wordt en bij de volgende Entree naar De Veste terug keert. Per toerbeurt gaan mensen naar de KinderPost om daar verzorgingstaken op zich te nemen en zo mogelijk hun eigen kinderen weer even te zien.

De Woestelingen
Een groep moordlustige kannibalen die Buiten leeft en waarvan regelmatig leden in de buurt van De Veste gesignaleerd worden.
Zorgers
Mensen met enige rudimentaire kennis van de menselijke anatomie die in de Zorgkamer hun best doen om patiƫnten te verzorgen en te genezen.
Zorgkamer
Kamer waarin gewonde of ziek-maar-niet-besmettelijke mensen worden verzorgd tot ze zo volledig mogelijk hersteld zijn.