Handleiding Hiervoorologie

Op deze pagina wordt kort uiteengezet wat de gemiddelde Vestenaar kan weten over de tijd die zij Hiervoor noemen. Zie het als een handleiding waarin kaders worden gegeven waarbinnen je zelf kan speculeren. Of niet, want voor veel Vestenaren is Hiervoor niet zo relevant. Deze pagina is los van het Settingboek, omdat dat een IC boek is, terwijl deze handleiding OC termen gebruikt.

We hebben uiteraard niet alle kennis opgeschreven, dat kan niet en niemand zou het lezen. We geven liever een indicatie van hoe om te gaan met bijvoorbeeld ‘feiten’, boeken en voorwerpen.

Geschiedenis

Vondst?Uit het Settingboek: “In de tijd van Hiervoor woonde men met veel meer mensen bij elkaar dan tegenwoordig, er waren ook gewoon veel meer mensen. Hoeveel precies weten we niet, maar er wordt over honderdduizenden gesproken. Resten van deze nederzettingen moeten ook nog ergens bestaan, maar die hebben volgens de Handelaars in de loop van de tijd veel verkeerd volk aangetrokken en dat is ook wel logisch. Er moet daar immers veel te vinden zijn.

We weten niet precies waardoor Hiervoor is geëindigd, maar we ongeveer. De mensen van Hiervoor hadden veel maar wilden nog meer, zonder er voor te hoeven werken. Hoe het precies gebeurd is weten we niet, maar hun Gemakzucht heeft het einde van Hiervoor veroorzaakt. Nadat het verkeerd ging zijn ze onderling gaan vechten, net zoals nu Buiten nog steeds gebeurt. De sterken tegen de zwakkeren. Dat heeft talloze mensen het leven gekost.

Het blijft speculeren wat ze precies deden, met al die Stroom en steden en spullen. Soms lijkt het of je het kan verzinnen, maar het is zo’n klein deeltje van een heel groot verhaal. Hoeveel dingen gebruiken wij zelf niet die een Handelaar of Woesteling misschien niet snapt? Maar de mensen van Hiervoor waren ook gewoon mensen. Mensen met emoties en dromen en wensen. Maar misschien met te veel dromen en wensen. Daar kunnen we van leren dat wij bescheidener moeten zijn: als Hiervoor echt goed was geweest, dan was het er nog wel.”

Boeken

Laten we beginnen met het feit dat de Veste bijna geen boeken heeft. Het is immers zeker geen eerste levensbehoefte, en de Handelaars zijn ook afhankelijk van wat ze af en toe opduikelen. Kijk dus goed of je personage wel een boek/boeken zou hebben. De meeste boeken liggen op de Kinderpost, en zul je dus niet bezitten maar hoogstens hebben gekend als kind. Hoe veel je daar nog van weet is natuurlijk aan jou.

Wij willen het verhaal van Hiervoor kunnen sturen. Daarom heeft de Veste over het algemeen geen boeken die na ongeveer 1900 zijn geschreven. Sprookjes en dergelijke kunnen soms wel, het gaat erom dat de wijze van leven zoals beschreven in de boeken die je hebt redelijk overeenkomt met die in de Veste.

Wuthering Heights kan dus in theorie wel, Bridget Jones’ Diary niet.

De sprookjes van Grimm en Andersen kunnen als bekend worden verondersteld en worden door de Vestenaren ook wel echt als sprookjes gezien.

Andere soorten boeken waar je aan kan denken:

  • Edda en andere mythische/epische werken

  • Alleen op de Wereld en andere dingen uit deze periode, vooral wanneer ze op het platteland spelen.

  • Waterschapsheuvel en andere boeken met dieren als hoofdrolspelers

  • Dichtbundels van oudere dichters (Byron, Yeats) of modernere wanneer ze over emoties gaan en niet over de huidige tijd.

Non-fictie die je mee wil nemen moet aan de spelleiding worden voorgelegd. Over het algemeen weten de Vestenaren de meeste dingen over bijvoorbeeld medicijnen, landbouw en techniek uit overlevering of omdat ze het zelf hebben opgeschreven.

Spullen

Vondst!We gaan streven om te zorgen dat er spullen van Hiervoor zijn waar men zich eventueel mee bezig kan houden. Deze zijn zeldzaam en er bestaan protocollen omheen. Niet iedereen mag aan die spullen komen omdat ze zo zeldzaam zijn, en niet alles wordt veilig bevonden voor gebruik.

Bedenk dat dit alleen gaat over spullen die echt een onbekende functie hebben. De meeste voorwerpen van Hiervoor worden van Handelaars verkregen. Ook deze zijn zeldzaam, maar men weet waar ze voor zijn: van glazen potten tot t-shirts en van naalden tot boeken: dit zijn ook gewoon objecten van Hiervoor.

Daarnaast worden er soms objecten gevonden in verre uithoeken van de Veste of tijdens Escortes. Dit zijn vaak zaken waarvan het nut of doel niet meteen duidelijk is.

Je kan ervan uitgaan dat als het niet duidelijk zou zijn waar iets voor is voor je overgrootmoeder, dat een Vestenaar het ook niet weet. Dat een portemonnee er is om iets in te doen is vrij logisch, waar een CD voor is niet.

Sommige zeldzame dingen in de Veste werken op stroom (windgeneratoren). Je kan dus weten dat iets met draadjes waarschijnlijk ook iets met stroom is. Alleen mag lang niet iedereen daaraan komen, en de Veste heeft nog nooit iets gevonden dat ging werken door er stroom op te zetten, en stroom is te kostbaar voor veel van dat soort experimenten.

Voorbeelden van losse weetjes of conclusies:

  • Er moet een manier zijn geweest om spullen sneller te verplaatsen dan nu, als er zoveel mensen in die zogenaamde steden woonden. We weten ook dat er veel Stroom was, dus is het logisch dat ze die Stroom konden gebruiken om dingen te verplaatsen. Hoe is echter helemaal niet duidelijk.
  • Er is Vroeger een feestdag geweest waarbij mensen bomen versierden en in hun huizen zetten, maar waarom weten we niet.
  • Mensen hadden vroeger ook veel dieren in hun huizen, katten en honden en vogels in kooien. Dat was gewoon omdat ze het leuk vonden, niet omdat die dieren ergens voor waren.
  • Er waren veel meer boeken dan nu, sommige mensen hadden kamers vol.
  • Families waren ongeveer zoals nu, maar dan met een man, een vrouw en hun kinderen die samen woonden. Families zoals wij die kennen waren er niet echt.

Hoe hiermee te spelen

We kunnen natuurlijk niet exact uitwerken wat de Vestenaren allemaal weten over Hiervoor. Dat is niet alleen verschrikkelijk veel werk, maar ontneemt jullie ook de flexibiliteit om ermee te spelen.

Dat betekent natuurlijk wel dat de spelers en NPC er spel omheen kunnen maken, maar binnen een kader. We hebben groots vertrouwen in jullie gezonde verstand hierin.

Concrete, specifieke informatie over bijvoorbeeld de werking van apparaten is ontzettend zeldzaam. Als er al een keer iets wordt gevonden zit daar geen handleiding bij.

Generieke dingen kan je wel weten of worden in ieder geval sterk vermoed, dingen over moraal en familie bijvoorbeeld.

Wees niet bang om verhalen de wereld in te brengen of dingen verkeerd in te schatten. Weinig is zeker, en hoewel Hiervoor met het nodige wantrouwen wordt bekeken door veel mensen is het leuk om erover te speculeren.

Voor alles geldt: als het je leuk lijkt een theorie op te werpen waar je over twijfelt, schroom niet om een spelleider te vragen of het logisch is. Mocht je iets willen doen met props, kom ook even vragen of het stuk kan en wat het doet.

Vragen is altijd makkelijker dan terugdraaien.